Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mua lại trước hạn gần 400 tỷ đồng trái phiếu

08:24 19/11/2022

VCSC sẽ mua lại gần 393 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã CK: VCI) vừa công bố nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng.

Cụ thể, VCSC dự kiến mua lại 5 lô trái phiếu: VB20206000.03.031 (28,8 tỷ đồng), VCIH2123002 (212,7 tỷ đồng), VCIH2123003 (49,7 tỷ đồng), VCIH2123006 (41 tỷ đồng), VCIH2123008 (60,4 tỷ đồng). Tổng cộng, VCSC sẽ mua lại gần 393 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc.

Phương thức tổ chức mua lại là thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng tiền VNĐ. Ông Tô Hải - Tổng Giám đốc VCI hoặc ông Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám đốc được giao thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu.

Trước đó, ngày 2/11, VCI đã thông báo mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu, gồm 250 trái phiếu mã VCIH2123008 với tổng giá trị 25 tỷ đồng và 1.000 trái phiếu mã VCIH2123009 với tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng trong tháng 11 và tháng 12 tới đây, VCI sẽ thực hiện mua lại 5 mã trái phiếu phát hành riêng lẻ với tổng giá trị gần 393 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 522 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 57%, xuống còn hơn 187 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm 48%, còn gần 140 tỷ đồng. Các nghiệp vụ tư vấn, lưu ký... đều ghi nhận doanh thu sụt giảm. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế giảm 63% so với cùng kỳ, xuống mức 123 tỷ đồng.

Kết quả, VCSC lãi trước thuế hơn 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 63%, xuống gần 123 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.027 tỷ đồng. Như vậy, so sánh với kế hoạch kinh doanh được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2022, VCSC đã hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu (3.240 tỷ) và 54% kế hoạch lợi nhuận năm (1.900 tỷ đồng).

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới