Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (VKT) dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ gần 75%

14:46 20/12/2022

Viettel Consultancy dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 74,78%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 74,78 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 36,9 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (Viettel Consultancy, mã CK: VTK) đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.

Cụ thể, Viettel Consultancy dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 74,78%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 74,78 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 36,9 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm trong xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel là một trong những công ty con của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel). Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế được Bộ Tư lệnh Binh Chùng Thông tin thành lập vào năm 1995. Đến năm 2010, doanh nghiệp chính thức đi vào họat động dưới hình thức CTCP. Vốn điều lệ VTK đạt hơn 49 tỷ đồng (hơn 4,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành), trong đó Viettel nắm giữ hơn 3,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 63,84% vốn doanh nghiệp

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới