Chứng khoán Bảo Minh (BMS) phát hành gần 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức

10:04 16/10/2022

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMS) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu. Ngày chốt là 15/7 tới đây.

cong-ty-co-phan-chung-khoan-bao-minh

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Về tình hình kết quả kinh doanh, Chứng khoán Bảo Minh đã công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu hoạt động đạt hơn 196 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu hoạt động tự doanh (lãi FVTPL) của BMS ghi nhận hơn 152 tỷ đồng, tăng 40%; chi phí hoạt động tự doanh bao gồm cả lỗ FVTPL đạt hơn 52 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tự doanh của BMS đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 38 tỷ đồng, gấp gần 50 lần; chỉ tiêu lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng đạt con số ấn tượng đến gần 1 tỷ đồng, gấp 64 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu đến từ hoạt động tư vấn tài chính của công ty đạt 4,7 tỷ đồng gấp 3,1 lần so với thời điểm quý 1/2021.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2022, dư nợ gốc cho vay ký quỹ (margin) của BMS đạt hơn 24 tỷ đồng, ứng trước tiền bán chứng khoán đạt gần 39 tỷ đồng, tương ứng tăng 83% và 44% so với thời điểm đầu năm.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý I/2022 đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng tới hơn 680% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Chứng khoán Bảo Minh đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu 332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, kết thúc quý I/2022, Công ty đã hoàn thành được 59% mục tiêu về tổng doanh thu và 151% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế cả năm.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới